Blog

Jaką rolę odgrywa teatr w życiu dzieci?

Syrenkowe savoir-vivre, czyli jak zachowywać się w teatrze

Teatr w czasie epidemii

Dlaczego teatr jest ważny nawet w czasie epidemii?

Obcowanie dzieci z takimi dziedzinami sztuki jak TEATR, MUZYKA, ŚPIEW umożliwia bogatsze poznawanie świata, jednocześnie sprzyja poznawaniu siebie i uwrażliwia na najbliższe otoczenie. Teatr powinien być integralną częścią wychowania dzieci i młodzieży.