Dlaczego teatr jest ważny nawet w czasie epidemii?

Teatr w czasie epidemii

Obcowanie dzieci z takimi dziedzinami sztuki jak TEATR, MUZYKA, ŚPIEW umożliwia
bogatsze poznawanie świata, jednocześnie sprzyja poznawaniu siebie i uwrażliwia
na najbliższe otoczenie. Teatr powinien być integralną częścią wychowania dzieci
i młodzieży. Pozwala on wychować przyszłego aktywnego, wrażliwego odbiorcę
sztuki, a także pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną każdego dziecka.

„Teatr jest dyscypliną sztuki przygotowującą widza do pracy intelektualnej,
a z drugiej strony pobudza pewne cechy, takie jak ciekawość, zdolność do analizy,
poczucie względności. Zachęca do badania świata, poszukiwania prób wyjaśnienia,
głębszego zrozumienia. Jednocześnie teatr ukazuje los człowieka, co jest ważnym
elementem humanizującym i bardzo ważnym elementem edukacji”
A. Hausbrat

Teatr zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci i może odegrać kluczową rolę w kształ-
towaniu osobowości. Przede wszystkim jest przeżyciem zbiorowym. Dziecko wystę-
puje tu jako uczestnik spektaklu. Odbiera go w towarzystwie innych, jest członkiem

pewnej wspólny, identyfikuje się z nią, a przeżycia w grupie są szczególnie mocne.

Działa na niego swoista magia teatru; czuje, że wokół niego dzieje się coś wyjątko-
wego, niepowtarzalnego.

Korzystanie z dobra, jakie daje nam teatr jest możliwe nawet w czasach epidemii.
Oglądając spektakl on-line młody widz obserwuje realistyczne postacie, utożsamia
się z bohaterami, przeżywa razem z nimi historie tańcząc, śpiewając, bawiąc się!

Powiązane artykuły

Nowy sezon teatralny

Nowy sezon teatralny 2023/2024

Rozpoczęliśmy sezon teatralny 2023/2024. We wrześniu zobaczyliście u nas, drodzy widzowie, muzyczne spektakle pt. Piękna i Bestia dla najmłodszych oraz Chłopcy z Placu Broni dla uczniów klas 4-6. Mamy październik, a

Przeczytaj więcej »