Polityka Prywatności

Tożsamość Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Muzyczny Syrenka Kamila Kozak.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:

 • Adres korespondencyjny:  ul. Nowa 3, 05-075 Warszawa
 • Adres e-mail: biuro@teatrmuzycznysyrenka.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • odpowiedzi na pytanie zamieszczone w formularzu, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w razie nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym rejestracji i utrzymania konta w serwisie (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz kontaktu w sprawach związanych z umową, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • prowadzenia analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy w przyszłości (np. w ramach newslettera), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci prowadzenia marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

W zakresie danych osobowych użytkowników odwiedzających profile Administratora na portalach społecznościowych takich jak przykładowo Facebook, dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem profilu (między innymi dla umożliwienia dokonywania określonych interakcji), w tym nawiązywania współpracy biznesowej, promowania usług i działalności Administratora, jak również w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

 

Na naszej stronie internetowej możemy wykorzystywać również pliki cookies, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Dla czytelności przygotowaliśmy odrębny dokument opisujący zasady działania plików cookies (Polityka cookies).

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty wykonujące czynności na naszą rzecz, takie jak:

 • podmiot świadczący usługi hostingowe – nazwa.pl sp. z o.o. (kontakt@nazwa.pl) oraz dostawca poczty elektronicznej (H88 S.A. – wsparcie@cyberfolks.pl)
 • podmiot świadczący usługi księgowe – Biuro Rachunkowe Małgorzata Rosińska
 • podmioty świadczące obsługę prawną, obsługę podatkową oraz inne usługi doradcze oraz marketingowe (Let Us Organize sp. z o.o. – kontakt@letusorganize.pl)
 • podmioty świadczące usługi pocztowe (Poczta Polska S.A. – kontakt@poczta-polska.pl) lub kurierskie
 • bank i operatorzy płatności (mBank S.A. – kontakt@mbank.pl)
 • osoby pośredniczące w sprzedaży biletów na spektakle.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również administratorzy portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto i na których wykonują Państwo interakcje związane z naszym profilem. Rekomendujemy zapoznanie się również z polityką informacyjną każdego z administratorów portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto, którzy również są administratorami danych osobowych użytkowników tych portali.

Okres przechowywania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz do zapewnienia ciągłości komunikacji na wypadek dodatkowych pytań. 

 

W przypadku zawarcia umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania. Państwa konto będzie aktywne do momentu jego usunięcia przez Państwa. Możemy je również samodzielnie usunąć, jeżeli nie będą Państwo posiadać aktywnych treści cyfrowych w ramach konta. 

 

W przypadku danych osobowych przechowywanych w ramach profilu na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania obserwowania naszego profilu oraz usunięcia komentarzy i wycofania polubień i innych reakcji związanych z naszymi postami i komentarzami.

 

W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na prowadzenie komunikacji marketingowej w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub do momentu wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

W pozostałym zakresie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po przechowywaniu ich w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa (np. obowiązki podatkowe) – jest to co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
 • sprostowania danych (art. 16. RODO)
 • usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Na naszej stronie internetowej możemy jednak wykorzystywać pliki cookies podmiotów trzecich i te podmioty mogą przekazywać część informacji (identyfikatory internetowe) poza Europejski Obszar Gospodarczy, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szanujemy Państwa prywatność, więc rekomendujemy aby przed podjęciem takich działań nawiązać kontakt z nami – z pewnością znajdziemy rozwiązanie.